Staleman/Van de Ven

Essentie

R.o. 3.3.1. Voor aansprakelijkheid op de voet van art. 2:9 is vereist dat aan de bestuurders een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Of in een bepaald geval plaats is voor een ernstig verwijt, dient te worden beoordeel aan de hand van alle omstandigheden van het geval.