Rabobank/Reuser

Essentie

R.o. 4.2.3 en 4.2.5. Volgens de Hoge Raad brengt het beoogde systeem mee dat de verkrijger, Revadap, uit hoofde van de voltooide levering (namelijk het teeltsysteem in het gebouw) een positie verkrijgt waarin de uitgroei tot een onvoorwaardelijk eigendomsrecht uitsluitend nog afhankelijk is van de vervulling van de opschortende voorwaarde (betaling van de restantvordering).