Panmo

Essentie

Van onbehoorlijk bestuur in de zin van art. 2:138/248 kan slechts worden gesproken als geen redelijk denkend bestuurder – onder dezelfde omstandigheden – aldus gehandeld zou hebben.

Het moet gaan om roekeloos, lichtzinnig, onbezonnen en onverantwoordelijk gedrag.