Ontvanger/Roelofsen

Essentie

R.o. 3.5. Benadeling van een schuldeiser van de vennootschap door het onbetaald en onverhaalbaar blijven van diens vordering zal naast aansprakelijkheid van de vennootschap mogelijk ook, afhankelijk van de omstandigheden van het concrete geval, grond zijn voor aansprakelijkheid van degene die als bestuurder
(1) namens de vennootschap heeft gehandeld dan wel
(2) heeft bewerkstelligd of toegelaten dat de vennootschap haar wettelijke of contractuele verplichtingen niet nakomt.