Ontvanger/Hamm q.q.

Essentie

R.o. 3.4. Het middel stelt de vraag aan de orde hoe de faillissementscurator dient te handelen wanneer een derde tijdens het faillissement bij vergissing een niet aan de gefailleerde verschuldigd bedrag aan de gefailleerde of aan de curator betaald.

Wil je weten waar in de rangorde van schuldeisers dit arrest past? 
Klik hier!
0.00