OGEM

Essentie

R.o. 4.1. Een van de doelstellingen van enquêterecht is sanering en herstel van gezonde verhoudingen. Daarnaast is ook een doelstelling opening van zaken en vaststelling van verantwoordelijkheid. Dus het enquêterecht kan van nut zijn als de vennootschap nog in leven is, maar ook als de vennootschap failliet is.