Nimox

Essentie

R.o. 3.3.1. en 3.3.3. Ook indien van de geldigheid van het dividendbesluit uitgegaan moet worden, volgt niet dat de uitvoering van het besluit tegenover derden (schuldeisers) niet onrechtmatig kan zijn, noch dat het door uitoefening van het stemrecht bewerkstelligen van de totstandkoming van het besluit tegenover derden niet onrechtmatig kan zijn.