Komdeur q.q./Nationale Nederlanden

Essentie

R.o. 3.3. De Hoge Raad heeft in enkele arresten met betrekking tot vorderingen uit hoofde van een na faillietverklaring zonder rechtsgrond aan de gefailleerde of de curator gedane betaling twee soorten gevallen onderscheiden.