Hotel Jan Luycken

Essentie

Er wordt geoordeeld dat moet worden aangenomen dat ook wanneer de vennoot bij zijn handelen niet uitdrukkelijk de firmanaam heeft gebezigd de vennootschap en de overige vennoten kunnen worden gebonden.