Hooymans

Essentie

R.o. 5.2. Er wordt gekeken of Geert bekneld is en of het ontslagbesluit van de AvA moet worden aangemerkt als een gedraging van aandeelhouders in de zin van art. 2:343 BW.