Heuga

Essentie

R.o. 3.2.1. Heuga holding was destijds 100% aandeelhoudster en statutair directeur van Heuga Nederland en had als zodanig binnen de onderneming van Heuga Nederland grote zeggenschap. Mede hierop gelet moet Interface Heuga in zoverre geacht worden mede ‘ondernemer’ te zijn in de zin van de WOR (zij hield namelijk de onderneming van Heuga Nederland in zoverre mede in stand), zodat zij door de ondernemingsraad met Heuga Nederland in rechte kon worden getrokken.