Forumbank

Essentie

Volgens art. 2:107 burgerlijk wetboek (2:217 BW voor de BV) behoort aan de algemene vergadering van aandeelhouders, binnen de door de wet en de statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan andere is toegekend.

De HR oordeelt dat ook de algemene vergadering de bij de wet en statuten getrokken grenzen harer bevoegdheid niet mag overschrijden en dat het Hof als voormeld heeft vastgesteld dat de inkoop van eigen aandelen uitsluitend tot de bevoegdheid van het bestuur behoort.