Dépex/Curatoren van Bergel

Essentie

De Hoge Raad geeft in r.o. 3.7. aanwijzingen wanneer er naar verkeersopvattingen natrekking heeft plaatsgevonden.

1. Als het fabrieksgebouw en de installatie in constructief opzicht op elkaar zijn afgestemd.
2. Als het fabrieksgebouw zonder de installatie als fabrieksgebouw onvoltooid is.
3. De functie van de installatie in het productieproces is niet van belang.