Essentie

R.o. 3.2. De Hoge Raad overwoog dat het belang van het handelsverkeer met zich meebrengt dat de inschrijvingsverplichting aan de daar bedoelde derden de onjuistheid of onvolledigheid van de inschrijving niet kunnen tegenwerpen ongeacht of die derden in vertrouwen op de inschrijving hebben gehandeld dan wel eerst later het handelsregister hebben geraadpleegd.