Coface/Intergamma

Essentie

In dit arrest laat de Hoge Raad zich uit over de werking en uitleg van cessie- en verpandingsverboden in algemene voorwaarden.

R.o. 3.4.2. Volgens de Hoge Raad moet bij de uitleg van bedingen die de overdraagbaarheid van een vorderingsrecht uitsluiten, als uitgangspunt worden aangenomen dat zij uitsluitend verbintenisrechtelijke werking hebben, tenzij uit de formulering daarvan blijkt dat goederenrechtelijke werking is beoogd.