Chinese Workers

Essentie

R.o. 3.5. De bevoegdheid tot het instellen van enquête komt toe aan degene die in art. 2:346 genoemd zijn. Dit is een limitatieve opsomming.