Carlande Dienstverlening

Essentie

R.o. 3.4.3. Volgens Art. 18 jo. 19 lid 1 Wetboek van Koophandel zijn beherend vennoten hoofdelijk verbonden. Daarin valt geen beperking te lezen tot verbintenissen aan de vennootschap die zijn ontstaan nadat een vennoot is toegetreden. Voort brengt de strekking van deze artikelen mee dat de hoofdelijke verbondenheid van de vennoten alle schulden betreft die ten tijde van hun toetreding tot de vennootschap bestaan, of nadien ontstaan.