Bon Appetit

Essentie

R.o. 3.3.1. Een schuldeiser die zijn rechten doet gelden tegen zowel de vof, oftewel de gezamenlijke vennoten, als de vennoot persoonlijk stelt in materiële zin 2 vorderingen in.