Berghuizer Papierfabriek

Essentie

R.o. 3.4.5. Voor aansprakelijk op de voet van art. 2:9 is vereist dat aan de bestuurder ernstig verwijt kan worden gemaakt. Of van een ernstig verwijt sprake is dient te worden beoordeeld aan de hand van alle omstandigheden van het geval.