Berghuizer Papierfabriek

Essentie

R.o. 3.4.5. Voor aansprakelijk op de voet van art. 2:9 is vereist dat aan de bestuurder ernstig verwijt kan worden gemaakt. Of van een ernstig verwijt sprake is dient te worden beoordeeld aan de hand van alle omstandigheden van het geval.

5.00