Amstelland

Essentie

Er is sprake van een vrij nauwe onderlinge verbondenheid tussen de diverse dochters binnen het concern. Ook de financiële verwevenheid is tamelijk groot. Verder is van belang dat de continuïteit van dochtervennootschappen in de regel gebaat zal zijn bij het aangaan van kruisverbanden. Wanneer het slecht gaat, zal zij daardoor immers niet meer uitsluitend op eigen krachten aangewezen zijn maar kunnen terugvallen op steun van de andere dochters.