Essentie

R.o. 4.3. Het bepalen van de strategie van de vennootschap en de daaraan verbonden onderneming is in beginsel een aangelegenheid van het bestuur van de vennootschap.
De RvC houdt daarop toezicht.
De AvA kan haar opvattingen tot uitdrukking brengen door uitoefening van de haar in de wet en statuten toegekende rechten. In het algemeen betekent dit laatste dat het bestuur van een vennootschap aan de AvA verantwoording heeft af te leggen van zijn beleid maar dat het niet verplicht is de AvA vooraf in zijn besluitvorming te betrekken als het gaat om handeling waartoe het bestuur bevoegd is.